ADVARSEL!!!
Dette er et eksperimentelt forsøg!
Lider du af hyperventilation, kronisk søsyge eller af ekstrem chokoladetrang, kan dette udarte sig til ukontrolleret bestilling af Luxsuspakken fra Floridor. Må ikke bruges af børn eller svage sjæle. Der gives ingen erstatning for brug eller misbrug af denne tjeneste. Klikker du på knappen "START HER" er dette på eget ansvar!

VELKOMMEN TIL CHOKOHYPNOSEN
LUXSUSPAKKEN FRA FLORIDOR

* VIND EN ÆSKE LUXSUSCHOKOLADE *
* FIND DET TOP HEMMELIGE ORD! *
Du skal være hurtig, koncentreret og huske hvad du læser! Det kræver din fulde koncentration!! Men læn dig nu først godt tilbage i stolen, ryst hovedet, sænk skuldrene og slap helt af! Når du føler dig helt klar, skal du stirre på midten af skærmen og klikke forsigtigt på knappen herunder!

START HER!Luxsuspakken fra Floridor Logo

KÆMPE

Juster således at X'et er placeret lige i centrum af skærmen.

YEP! NU ER JEG ER KLARLuxsuspakken fra Floridor Logo

DU SLAPPER NU HELT AF OG DRØMMER KUN OM AT FÅ FAT I DEN LÆKRE CHOKOLADE

Luxsuspakken fra Floridor Logo

DU HAR PRØVET ALT!
MEN DU KAN IKKE UNDVÆRE DEN FANTASTISKE LÆKRE CHOKOLADE

HEMMELIGE ORD: TRØFFEL

Luxsuspakken fra Floridor Logo

DU KAN NU MÆRKE CHOKOLADEN SMELTER LANGSOMT PÅ TUNGEN. DU VIL HAVE FAT I DEN LÆKRE CHOKOLADE!!

Luxsuspakken fra Floridor Logo

HEMMELIGE ORD: TRØFFEL

DU MÆRKER NU EN MEGET STOR TRANG TIL AT BESTILLE LUXSUSPAKKEN FOR AT FÅ FAT I DEN LÆKRE CHOKOLADE

Luxsuspakken fra Floridor Logo
Luxsuspakken fra Floridor

NU KAN IKKE LÆNGERE HUSKE DET HEMMELIGE ORD. MEN DU VED NU AT "LUXSUSPAKKEN"
ER LUXSUS KONFEKTURE PÅ ABONNEMENT

Luxsuspakken fra Floridor Logo

TAK FORDI DU PRØVEDE CHOKOHYPNOSEN
LUXSUSPAKKEN FRA FLORIDOR

DU KAN NU DELTAGE I KONKURRENCEN OM EN ÆSKE LUXSUS CHOKOLADE FRA FLORIDOR

Kunne du ikke se eller huske det hemmelige ord, er du meget velkommen til at se det hele igen!

DELTAG HER!BESTIL LUXSUSPAKKEN SE DET IGENLuxsuspakken fra Floridor Logo

VIND EN KÆMPE ÆSKE LUXSUS CHOKOLADE

Læs alle konkurrencebetingelserne herunder…

Konkurrencebetingelser

Om konkurrencen 

Konkurrencen udbydes af:

Luxsuspakken fra Floridor (Rodams ApS), CVR-nr. 35034692, Niels Brocks Gade 10A, 8900 Randers C.

For at deltage skal du udfylde en kontakt kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og det hemmelige ord). Du skal også have liket/taget oplægget om konkurrencen på enten Facebook eller Instagram. Det er ikke nødvendigt at dele oplægget, men det skader ikke vinderchancen.

Konkurrencen løber til og med 30.11.2020

Både under og efter konkurrencen kan der udtrækkes vindere ved lodtrækning. Èn eller flere heldige vindere blandt alle deltagere. (Minimum 5 vindere) Ved at udfylde kontaktoplysninger, accepterer du samtidig, at Floridor må kontakte dig på e-mail eller telefon, hvis du er den heldige vinder.

Har vinderen ikke svaret inden 5 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Floridor, forbeholder vi sig retten til at finde en ny vinder.

Præmie

Præmien har en værdi af ca. 600 kr. og kan ikke ombyttes til kontanter. Præmien består af en stor æske luxsus chokolade fra Floridor.

Hvem kan deltage?

Kun personer over 13 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Rodams ApS, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage.

Floridor forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 13 år.

Hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn, alder og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Denne konkurrence er underlangt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, kan indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

PERSONDATAPOLITIK IFM KONKURRENCER

DATAANSVARLIG

Rodams ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Luxsuspakken fra Floridor (Rodams ApS), CVR-nr. 35034692, Niels Brocks Gade 10A, 8900 Randers C.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderen.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6(a)
  • Kategorier af personoplysninger
  • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og besvarelse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre virksomheder.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen. De oplysninger du afgiver, såfremt du vinder og skal modtage præmien.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under afsnittet ”Dataansvarlig”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vi gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: luxsus@floridor.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at få slettet dine data, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

*Konkurrencen er ikke administreret af Facebook.